Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất

Mã sách: LQLT
Giá bán: 20.000 đồng  
Thanh toán tiền mua sách Đọc sách online

* LƯU Ý:

- Sách ebook bao gồm toàn bộ văn bản được trình bày như phần "MỤC LỤC SÁCH" bên dưới. Xem hướng dẫn sử dụng ebook và tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ. - Xem và đặt mua các sách khác: TẠI ĐÂY

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).

* MỤC LỤC SÁCH

quan ly thue

Quy định chung:

 • Luật quản lý thuế năm 2006
 • Luật quản lý thuế tiếng Anh (Law on tax administration)
 • Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung năm 2012
 • Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 (Hiệu lực 01/7/2016)

Các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế

 • Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 • Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, gồm các Thông tư sau:
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
  • Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (Hiệu lực 30/7/2015)
 • Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế
 • Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài  (Hiệu lực 01/01/2017)

Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế:

 • Quyết định 746/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế
 • Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình kiểm tra hoá đơn
 • Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình thanh tra thuế

Quy trình quản lý, đăng ký thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế:

 • Quyết định 329/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý đăng ký thuế
 • Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (Hiệu lực 12/8/2016) (đính kèm biểu mẫu)
 • Quyết định 1209TCT/QĐ/TCCB ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp
 • Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế (đính kèm biểu mẫu)
 • Quyết định 749/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế
 • Quyết định 745/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Quy định về quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:

 • Quyết định 1401/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý nợ thuế
 • Quyết định 751/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình cưỡng chế nợ thuế
 • Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành biện pháp xử lý nợ đọng thuế
 • Thông tư 24/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC về biện pháp xử lý nợ đọng thuế
 • Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007
 • Quyết định 991/QĐ-TCT năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế:

 • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (Hiệu lực 15/12/2016)
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Quyết định 1006/QĐ-TCT Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh
 • Quy chế 1527/QCPH/TCT-TCCS phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế
 • Quy chế phối hợp giữa lực lượng Hải quan và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật

Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

 • Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đính kèm biểu mẫu)
 • Quyết định 264/QĐ-BTC ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Quyết định 316/QĐ-BTC ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Quyết định 2135/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
 • Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
 • Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg

Thủ tục hành chính về thuế

 • Quyết định 732/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020
 • Nghị quyết 68/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 • Quyết định 255TCT/QĐ/KH ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế
 • Quyết định 1492/QĐ-TCT về Chế độ Thống kê thuế nội địa

Quy định về khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

 • Quyết định 1830/QĐ-BTC về thực hiện thí điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet
 • Quyết định 1259/QĐ-BTC mở rộng phạm vi thí điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet
 • Quyết định 1390/QĐ-TCT về quy trình Quản lý đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử
 • Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Quy định về trao đổi, cung cấp thông tin về thuế giữa các cơ quan, tổ chức:

 • Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp
 • Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế
 • Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng
 • Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế
 • Quyết định 1403/QĐ-TCT ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh  (đính kèm biểu mẫu)
 • Quyết định 583/QĐ-TCT về Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp:

 • Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính 
 • Quyết định 108/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế 
 • Quyết định 2506/QĐ-TCT quy định về trách nhiệm của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn và Cục Thuế trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn 
 • Quyết định 502/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế 
 • Quyết định 503/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế 
 • Quyết định 504/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế 
 • Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn (Hiệu lực 11/2/2016) 
 • Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế

Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo về thuế:

 • Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính 
 • Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính 
 • Quyết định 109/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Thuế 
 • Quyết định 898/QĐ-TCT về Quy trình thanh, kiểm tra chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế (đính kèm biểu mẫu) 
 • Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế:

 • Quyết định 1508/QĐ-TCT quy định Tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức cán bộ Thuế
 • Quyết định 1849/QĐ-BTC quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Thuế có hành vi vi phạm các quy định trong quản lý thuế; xử lý trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan thuế các cấp khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách trực tiếp
 • Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
 • Quyết định 2240/QĐ-TCT về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế
Tên

Cán bộ Công chức Hành chính Hình sự - Tố tụng hình sự Hướng dẫn chung Luật khác Sách Bảo hiểm Sách Dân sự Sách Đất đai - Nhà ở Sách hành chính Sách Kinh doanh Sách Lao động Sách Luật Thuế Sách Xây dựng - Đấu thầu Thanh tra - Khiếu nại Tố cáo
false
ltr
item
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info: [Sách] Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất
[Sách] Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất
Sách ebook Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất
https://4.bp.blogspot.com/-7boQkDz6BGU/UEtY2fD3j8I/AAAAAAAADK8/uafoO41TkmI/s200/Luat%2520quan%2520ly%2520Thue.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7boQkDz6BGU/UEtY2fD3j8I/AAAAAAAADK8/uafoO41TkmI/s72-c/Luat%2520quan%2520ly%2520Thue.jpg
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/luat-quan-ly-thue-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/luat-quan-ly-thue-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
true
3017923264898866387
UTF-8