Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Sách ebook bao gồm toàn bộ văn bản được trình bày như phần "MỤC LỤC SÁCH" bên dưới.
- Tải về bản dùng thử sách ebook đọc trên máy vi tính và hướng dẫn sử dụng sách: TẠI ĐÂY
Tải về bản dùng thử sách ebook đọc trên điện thoại, máy tính bảng và hướng dẫn sử dụng sách: TẠI ĐÂY
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua). Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật trong 11 tháng tiếp theo.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.

* Giá bán:

- Sách đọc trên máy tính: 30.000 đồng 
- Sách đọc trên điện thoại, máy tính bảng: 30.000 đồng
Đặt mua sách (Mã: LDD)Đặt mua các sách khác

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).

MỤC LỤC SÁCH:

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Quy định chung

  luat dat dai
 • Luật Đất Đai năm 2013 (Hiệu lực 01/7/2014)
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Hiệu lực 13/3/2015)
 • Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Quy định về hệ thống bản đồ địa chính và sổ địa chính

 • Thông tư 17/2010/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
 • Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

Quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất

 • Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai
 • Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê đất đai

 • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
 • Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

Quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư

 • Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
 • Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Hiệu lực 01/7/2015)
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
 • Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (Hết hiệu lực Điều 7, 8, 9, 10, 11 và bỏ quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12)
 • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
 • Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
 • Thông tư 02/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) bị mất

Quy định liên quan đến định giá đất, sử dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất:

Quy định về giá đất và định giá đất:
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
 • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 44/2014/NĐ-CP (Hiệu lực 13/3/2015)
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
 • Quyết định 1351/QĐ-BTNMT năm 2015 đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
 • Phụ lục các phương pháp định giá các loại đất mới nhất theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT
 • Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 • Nghị định 13/2006/NĐ-CP về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất không thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư 36/2006/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất

Quy định liên quan đến thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 • Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước
 • Thông tư 35/2001/TT-BTC về việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước
 • Thông tư 192/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP

Chính sách ưu đãi của Nhà nước về sử dụng đất, cho thuê đất:

 • Nghị quyết 02/NQ-CP giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
 • Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn giảm khoản thu NSNN theo NQ 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD
 • Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
 • Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
 • Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012 đối với tổ chức kinh tế
 • Thông tư 96/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
 • Quyết định 33/2011/QĐ-TTg về miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư
 • Quyết định 44/2010/QĐ-TTg miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia
 • Thông tư 14/2003/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 128/2002/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng VN sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ ở ĐBSCL và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
 • Quyết định 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
 • Nghị định 53/2006/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
 • Thông tư 91/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 53/2006/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
 • Quyết định 53/2004/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao
 • Thông tư 05/2007/TT-BTNMT hướng dẫn trường hợp được ưu đãi sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, VH, TDTT, KHCN, môi trường, XH, DS-GĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 • Quyết định 42/2012/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
 • Thông tư 52/2013/TT-BTC hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg
 • Quyết định 204/2005/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyển dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long
 • Quyết định 48/2012/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 204/2005/QĐ-TTg
 • Quyết định 09/2012/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 204/2005/QĐ-TTg điều chỉnh đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
 • Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Thông tư 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, lấn, chiếm, chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp:

 • Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Thông tư 120/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quy định về lệ phí trước bạ nhà, đất:

 • Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 • Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ
 • Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi NĐ 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 • Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi TT 124/2011/TT-BTC về lệ phí trước bạ
 • Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng)

 • Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
 • Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Hiệu lực 07/03/2016)
 • Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
 • Nghị định 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
 • Thông tư 102/2006/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
 • Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước

 • Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước
 • Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 
 • Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
 • Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
 • Thông tư 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
 • Quyết định 86/2010/QĐ-TTg về Quy chế tài chính phục vụ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và theo quy hoạch xây dựng đô thị 
 • Thông tư 81/2011/TT-BTC hướng dẫn quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo và thanh tra trong lĩnh vực đất đai

 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
 • Công văn 116/2004/KHXX về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai

Tham khảo kinh nghiệm pháp lý:

 • Một số lưu ý để tránh bị hồ sơ công chứng đất đai giả
 • Chú ý khi làm thủ tục công chứng mua bán, thế chấp nhà, đất
 • Những chú ý khi thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng
 • Tập hợp các câu hỏi và trả lời có liên quan đến lĩnh vực Luật Đất đai và các vấn đề liên quan

Đọc online sách: TẠI ĐÂY

Tên

Cán bộ Công chức Hành chính Hình sự - Tố tụng hình sự Hướng dẫn chung Luật khác Sách Bảo hiểm Sách Dân sự Sách Đất đai - Nhà ở Sách hành chính Sách Kinh doanh Sách Lao động Sách Luật Thuế Sách Xây dựng - Đấu thầu Thanh tra - Khiếu nại Tố cáo
false
ltr
item
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info: [Sách] Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
[Sách] Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sách Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất
https://2.bp.blogspot.com/-z7AFHN7jLSY/T4pJCujW04I/AAAAAAAACLc/kLaKdZNCII8/s228/luatdatdai.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-z7AFHN7jLSY/T4pJCujW04I/AAAAAAAACLc/kLaKdZNCII8/s72-c/luatdatdai.jpg
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-dat-dai-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-dat-dai-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
true
3017923264898866387
UTF-8