Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

Mã sách: LTT
Giá bán: Miễn phí  

Đọc sách online

* LƯU Ý:

- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.
- Xem hướng dẫn sử dụng ebook và tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
- Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
- Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).
luat thanh tra

* MỤC LỤC SÁCH

Quy định chung:

 • Luật Thanh tra năm 2010
 • Nghị định 86/2011//NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010 (Hết hiệu lực Điều 56, 57)
 • Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
 • Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
 • Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
 • Quyết định 2189/QĐ-TTCP về Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra

 • Thông tư 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
 • Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
 • Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

Trình tự thủ tục tiến hành thanh tra, kết luận, xử lý về thanh tra

 • Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
 • Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 • Quyết định 1885/QĐ-TTCP năm 2012 về Quy chế công khai kết luận thanh tra
 • Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
 • Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
 • Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức

Phòng chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra

 • Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
 • Thông tư 02/2012/TT-TTCP hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
 • Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
 • Thông tư 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra (Hiệu lực 15/9/2015)

Cán bộ công chức thanh tra

 • Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 • Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 • Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
 • Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước
 • Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
 • Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
 • Thông tư 10/2014/TT-TTCP hướng dẫn danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
 • Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra
 • Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 • Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 • Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự
 • Thông tư 19/2014/TT-BTNMT về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Thanh tra theo cấp hành chính (Chính phủ, tỉnh, thành phố, quận, huyện)

 • Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 • Quyết định 1424/QĐ-TTg thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
 • Quyết định 1215/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 • Quyết định 898/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II)
 • Quyết định 897/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III)
 • Thông tư 08/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Quyết định 40/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư
 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Quyết định 1358/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ
 • Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
 • Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng thanh tra

Thanh tra nhân dân, Thanh tra theo ngành, lĩnh vực

* Thanh tra nhân dân
 • Nghị định 99/2005/NĐ-CP hướng dẫn tổ chức, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
 • Thông tư 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN về kinh phí hoạt động Ban Thanh tra ND
 • Thông tư 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN về kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của UBMTTQ các cấp
* Thanh tra trong lực lượng vũ trang
 • Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
 • Quyết định 45/2007/QĐ-BCA (V24) về Quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND
 • Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
 • Quyết định 09/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên công an nhân dân
 • Thông tư 2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thanh tra viên CAND
 • Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
 • Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội
 • Thông tư 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 72/2007/QĐ-TTg
* Thanh tra theo ngành, lĩnh vực khác
 • Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
 • Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương (Hiệu lực 01/02/2016)
 • Nghị định 71/2009/NĐ-CP về Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch
 • Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tài nguyên và môi trường
 • Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
 • Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực 30/6/2015)
 • Nghị định 140/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông
 • Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 
 • Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 
 • Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
 • Quyết định 3745/QĐ-BYT về Quy trình và Nội dung thanh tra thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh
 • Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế
 • Quyết định 1313/QĐ-BHXH quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam
 • Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 • Nghị định 36/2006/NĐ-CP về Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
 • Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
 • Thông tư 19/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
 • Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
 • Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Quyết định 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
 • Quyết định 109/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Thuế
 • Quyết định 898/QĐ-TCT về Quy trình thanh, kiểm tra chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế
 • Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính
 • Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 • Quyết định 2032/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp
 • Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn quy định tại Nghị định 216/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê 
 • Thông tư 64/2013/TT-BGTVT quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Tên

Cán bộ Công chức Hành chính Hình sự - Tố tụng hình sự Hướng dẫn chung Luật khác Sách Bảo hiểm Sách Dân sự Sách Đất đai - Nhà ở Sách hành chính Sách Kinh doanh Sách Lao động Sách Luật Thuế Sách Xây dựng - Đấu thầu Thanh tra - Khiếu nại Tố cáo
false
ltr
item
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info: [Sách] Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành
[Sách] Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất.
https://3.bp.blogspot.com/-sIT0PODrjN4/T47W29bYXlI/AAAAAAAACWc/di_2EfHI_PE/s200/Luatthanhtra.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-sIT0PODrjN4/T47W29bYXlI/AAAAAAAACWc/di_2EfHI_PE/s72-c/Luatthanhtra.jpg
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-thanh-tra-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-thanh-tra-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.html
true
3017923264898866387
UTF-8