Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Mã sách: THADS
Giá bán: 10.000 đồng  
Thanh toán tiền mua sách Đọc sách online

* LƯU Ý:

- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.
- Xem hướng dẫn sử dụng ebook và tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY
- Xem và đặt mua các sách khác: TẠI ĐÂY

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
- Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
- Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).
thi hanh an dan su

* MỤC LỤC SÁCH

Quy định chung:

 • Luật Thi hành án dân sự
 • Nghị quyết thi hành Luật Thi hành án dân sự
 • Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014
 • Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự 
 • Công văn 4967/BTP-TCTHADS năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự
 • Công văn 2423/BTP-THA năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp
 • Công văn 3823/BTP-TCTHADS năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP 

Quy định về phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

 • Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA về Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 • Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội
 • Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội
 • Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 về Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

 • Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Quy định về bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

 • Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Quy định liên quan đến kê biên, đấu giá tài sản thi hành án, phong tỏa tài khoản

 • Thông tư 22/2010/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
 • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản 
 • Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
 • Thông tư 137/2010/TT-BTC quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Thông tư 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
 • Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

Quy định về quản lý tài chính, kế toán trong thi hành án dân sự

 • Thông tư 91/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
 • Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 • Thông tư 03/2011/TT-BTP về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án (Hiệu lực 25/07/2016)

Quy định về chế định thừa phát lại

 • Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự
 • Nghị quyết 36/2012/QH13 tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
 • Nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

 • Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 
  • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
  • Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Quy định về thủ tục hành chính, biểu mẫu

 • Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân
 • Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
 • Thông tư 96/2016/TT-BQP quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội (Hiệu lực 15/08/2016)

Quy định về cơ cấu tổ chức:

 • Quyết định 32/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự
 • Quyết định 1420/QĐ-GQKNTC ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
 • Quyết định 14/QĐ-TCTHADS năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quy định về cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan thi hành án dân sự

 • Thông tư 10/2010/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự
 • Thông tư 01/2011/TT-BTP quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự
 • Thông tư 10/2012/TT-BTP quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Thông tư 13/2013/TT-BTP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
 • Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

Chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

 • Quyết định 73/2007/QĐ-TTg về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự
 • Quyết định 1777/QĐ-TTG năm 2009 về danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các điạ bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển
 • Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự
 • Quyết định 27/2012/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành, Công chứng, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

Văn bản hướng dẫn khác:

 • Quyết định 1112/QĐ-BTP năm 2015 Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020
Tên

Cán bộ Công chức Hành chính Hình sự - Tố tụng hình sự Hướng dẫn chung Luật khác Sách Bảo hiểm Sách Dân sự Sách Đất đai - Nhà ở Sách hành chính Sách Kinh doanh Sách Lao động Sách Luật Thuế Sách Xây dựng - Đấu thầu Thanh tra - Khiếu nại Tố cáo
false
ltr
item
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info: [Sách] Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
[Sách] Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Sách Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất.
https://3.bp.blogspot.com/-0Fp-y27Qm-M/T47HPKaRxpI/AAAAAAAACSo/AD73Bqdm1U0/s200/luatthihanhandansu.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0Fp-y27Qm-M/T47HPKaRxpI/AAAAAAAACSo/AD73Bqdm1U0/s72-c/luatthihanhandansu.jpg
Cửa hàng sách Luật | Tracuuphapluat.info
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-thi-hanh-dan-su-va-cac-van-ban-huong-dan.html
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/
http://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-luat-thi-hanh-dan-su-va-cac-van-ban-huong-dan.html
true
3017923264898866387
UTF-8