[Sách] Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất

Mã sách: LDN
Giá bán: 20.000 đồng  
Giới thiệu sách Đặt mua sách
* LƯU Ý:
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 2 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng sau khi hết hạn 2 tháng miễn phí.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.

* KHUYẾN MÃI:

Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.

Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).


MỤC LỤC

Luat doanh nghiep

Quy định chung:
 • Luật Doanh nghiệp năm 2005
 • Luật Doanh nghiệp - Law on Enterprises (tiếng Anh)
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
 • Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp
Quy định về đăng ký, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp:
 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Đính kèm biểu mẫu)
 • Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Đính kèm biểu mẫu)
 • Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Hiệu lực: 25/02/2013)
 • Quyết định 1403/QĐ-TCT ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh (Đính kèm biểu mẫu)
 • Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
 • Thông tư 04/2005/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước (Kèm theo phụ lục)
 • Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức trong công ty nhà nước
 • Nghị định 101/2006/NĐ-CP về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
 • Nghị định 59/2002/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác
 • Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu
 • Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
 • Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
 • Nghị định 73/2001/NĐ-CP về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
 • Thông tư 10/2002/TT-BCA(A11) hướng dẫn Nghị định 73/2001/NĐ-Cp về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
 • Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
 • Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
 • Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 • Thông tư 211/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Hiệu lực: 20/01/2013)
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Hiệu lực: 10/6/2013)
 • Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Quyết định 601/QĐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện:
* Những quy định chung:
 • Nghị định 30/2000/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh
 • Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định 43/2009/NĐ-CP bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP
 • Luật Thương mại năm 2005
 • Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 • Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
* Quy định về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể:
 • Thông tư 193/2010/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp giấy phép mang pháo hoa; cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 • Thông tư 41/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 193/2010/TT-BTC
 • Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
 • Thông tư 156/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
 • Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP (Đính kèm biểu mẫu)
 • Thông tư 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quản lý quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường
 • Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
 • Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
 • Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp
 • Quyết định 32/2003/QĐ-TTg Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
 • Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
 • Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
 • Thông tư 36/2006/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất
 • Thông tư 60/2006/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
 • Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
 • Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
 • Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 • Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
 • Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Thông tư 08/2008/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép SX, KD sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
 • Nghị định 19/2005/NĐ-CP điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm
 • Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 19/2005/NĐ/CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
 • Nghị định 71/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
 • Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 19/2005/NĐ-CP và Nghị định 71/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm
* Xử phạt vi phạm hành chính:
 • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin (hết hiệu lực từ mục 3 đến mục 10 chương II)
 • Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá
 • Nghị định 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
 • Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
 • Thông tư 15/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Quy định về mức lương cơ bản:
 • Nghị định 103/2012/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động (có hiệu lực 20/01/2013)
 • Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (có hiệu lực 25/01/2013)
Đọc sách online

No comments:

Post a Comment