Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Bộ Luật Lao động về việc làm dạy nghề; tuyển dụng lao động; thời giờ làm việc nghỉ ngơi

Mã sách: BLLD1
Giá bán: 20.000 đồng  
Thanh toán tiền mua sáchĐọc sách online

* LƯU Ý:

- Sách ebook bao gồm toàn bộ văn bản được trình bày như phần "MỤC LỤC SÁCH" bên dưới. Xem hướng dẫn sử dụng ebook và tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ. - Xem và đặt mua các sách khác: TẠI ĐÂY

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).

việc làm dạy nghề* MỤC LỤC SÁCH

Quy định chung

 • Bộ Luật lao động 2012

  Quy định về việc làm, dạy nghề và các chính sách hỗ trợ về việc làm

  • Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
  • Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
  • Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
  • Nghị định 139/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về dạy nghề
  • Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
  • Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
  • Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
  • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
  • Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  • Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  • Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm
  • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Hiệu lực 01/8/2016)
  • Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  Quy định về hợp đồng lao động, tuyển lao động

  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
  • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 
  • Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động 
  • Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

  Quy định về cho thuê lại lao động, ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

  • Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
  • Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
  • Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
  • Thông tư 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  Quy định về lao động là người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

  • Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư 31/2015/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  Quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  • Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Hiệu lực 01/04/2016)

  Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  • Quyết định 188/1999/QĐ-TTg về chế độ tuần làm việc 40 giờ
  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Thông tư 07/1998/TT-TCBĐ hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện
  • Thông tư 42/2011/TT-BGTVT về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không
  • Thông tư 141/2011/TT-BTC chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng
  • Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
  • Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
  • Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng (Hiệu lực 01/2/2016)

   Quy định về lao động đặc thù

   • Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
   • Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ 
   • Thông tư 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
   • Quyết định 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
   • Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên 
   • Thông tư 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
   • Thông tư 11/2006/TTLT-BYT- BTC hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm (kèm theo phụ lục)

   Xử phạt hành chính về lao động

   • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   • Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
   • Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

   Biểu mẫu liên hệ

   Tên

   Email *

   Thông báo *

   false
   ltr
   item
   Cửa hàng sách Luật: [Sách] Bộ Luật Lao động về việc làm dạy nghề; tuyển dụng lao động; thời giờ làm việc nghỉ ngơi
   [Sách] Bộ Luật Lao động về việc làm dạy nghề; tuyển dụng lao động; thời giờ làm việc nghỉ ngơi
   Sách Bộ Luật Lao động về việc làm, dạy nghề; hợp đồng lao động, tuyển lao động, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; lao động đặc thù.
   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_-eb9jK2Bz3yVXRhrkcM4s-DgVxdSAzMVFTlfu23BKek-PEDMi3e8dDQZCJlosi3Iz4y02EVtHIsmoXb6r74BJl1cV1CB0ASjNHY1e66-iHE0FBOjkb8afXuI6VPaM_RAraX6V_fUPg/s328/bo_luat_lao_dong.jpg
   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_-eb9jK2Bz3yVXRhrkcM4s-DgVxdSAzMVFTlfu23BKek-PEDMi3e8dDQZCJlosi3Iz4y02EVtHIsmoXb6r74BJl1cV1CB0ASjNHY1e66-iHE0FBOjkb8afXuI6VPaM_RAraX6V_fUPg/s72-c/bo_luat_lao_dong.jpg
   Cửa hàng sách Luật
   https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-bo-luat-lao-dong-ve-viec-lam-day-nghe-hop-dong-lao-dong-thoi-gio-lam-viec-nghi-ngoi.html
   https://ebook.tracuuphapluat.info/
   https://ebook.tracuuphapluat.info/
   https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-bo-luat-lao-dong-ve-viec-lam-day-nghe-hop-dong-lao-dong-thoi-gio-lam-viec-nghi-ngoi.html
   true
   3017923264898866387
   UTF-8