Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Luật Doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, sử dụng vốn

Mã sách: LDN1
Giá bán: 10.000 đồng  
Hướng dẫn đặt mua sách Đọc sách online

* LƯU Ý:

- Sách ebook bao gồm toàn bộ văn bản được trình bày như phần "MỤC LỤC SÁCH" bên dưới. Xem hướng dẫn sử dụng ebook và tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 1 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng.
- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ. - Xem và đặt mua các sách khác: TẠI ĐÂY

* KHUYẾN MÃI:

- Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).

* MỤC LỤC SÁCH

ke toan kiem toan doanh nghiep

Quy định chung

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Hiệu lực 01/7/2015)
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp

 • Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Thông tư 214/2012/TT-BTC về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
 • Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đính kèm biểu mẫu)
 • Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
 • Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) 
 • Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2)
 • Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
 • Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC 
 • Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) 
 • Thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC
 • Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) 
 • Thông tư 21/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán
 • Thông tư 181/2015/TT-BTC Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục

Quy định về chế độ kế toán trong một số loại hình doanh nghiệp

 • Quyết định 150/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT
 • Thông tư 125/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
 • Thông tư 175/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Quyết định 45/2008/QĐ-BTC về Chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (Đính kèm biểu mẫu)
 • Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Hiệu lực 01/01/2016)
 • Thông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối

Quy định về hành nghề kế toán

 • Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
 • Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 • Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và hành nghề kế toán
 • Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh
 • Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (Hiệu lực 01/01/2016)

Quy định về kiểm toán doanh nghiệp

 • Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán doanh nghiệp
 • Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (Đính kèm biểu mẫu)
 • Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập
 • Thông tư 64/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập
 • Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập 
 • Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập
 • Thông tư 60/2006/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

Quản lý và sử dụng vốn trong các loại hình doanh nghiệp

 • Thông tư 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong Công ty cổ phần
 • Thông tư 30/2002/TT-BTC hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 • Quyết định 88/2009/QĐ-TTg về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam 
 • Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • Thông tư 110/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng
 • Thông tư 55/2001/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư xây dựng

  Quy định liên quan đến chế độ tài chính trong doanh nghiệp

  • Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
  • Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Hiệu lực 15/02/2016)
  • Thông tư 61/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Hiệu lực 26/05/2016)
  • Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
  • Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
  • Thông tư 79/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Thông tư 72/2005/TT-BTC hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ - Công ty con”
  • Quyết định 52/2006/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Thông tư 125/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (Đính kèm biểu mẫu)
  • Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (Đính kèm biểu mẫu)
  • Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

  Xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp

  • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Hiệu lực 15/07/2016)
  • Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Còn hiệu lực đến: 14/07/2016)
  • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
  • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
  • Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Mức xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Biểu mẫu liên hệ

  Tên

  Email *

  Thông báo *

  false
  ltr
  item
  Cửa hàng sách Luật: [Sách] Luật Doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, sử dụng vốn
  [Sách] Luật Doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, sử dụng vốn
  Luật Doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, sử dụng vốn, quản lý tài chính và xử lý vi phạm mới nhất.
  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFk3Il4it6U-4ZSxRera4hbCbKy-nGQktiffogGoodJxFVRAC6Q6v_ch5SVhlJ11gQvRBwDTqsw9Db2vsKyEPdW5iXZBga9ryKAFYu3pKqP3OqZJYUSZrd-QisfyNSOwNgTEarmhI4ztw/s200/ketoandoanhnghiep.jpg
  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFk3Il4it6U-4ZSxRera4hbCbKy-nGQktiffogGoodJxFVRAC6Q6v_ch5SVhlJ11gQvRBwDTqsw9Db2vsKyEPdW5iXZBga9ryKAFYu3pKqP3OqZJYUSZrd-QisfyNSOwNgTEarmhI4ztw/s72-c/ketoandoanhnghiep.jpg
  Cửa hàng sách Luật
  https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/05/sach-luat-doanh-nghiep-ve-ke-toan-kiem-toan-su-dung-von-tai-chinh.html
  https://ebook.tracuuphapluat.info/
  https://ebook.tracuuphapluat.info/
  https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/05/sach-luat-doanh-nghiep-ve-ke-toan-kiem-toan-su-dung-von-tai-chinh.html
  true
  3017923264898866387
  UTF-8